Medlemmar

Meith Fagerqvist

Jag arbetar mest med skulptur i olika material, lera, gips eller betong. Jag skulpterar mest människor som berör betraktaren och manar till eftertanke om människors olika levnadsvillkor.

Håkan Lidén

Jag arbetar i stengods och hämtar min inspiration i naturens former och färger. Sedan tio år driver jag, tillsammans med tre kollegor, en keramikverkstad.

Eva Josefsson

Jag gillar konst man kan ta på men även måleri. Just nu är det lera. Leran är en gestaltning. Varje verk är spår av mina händer, min kraft och mina känslor. Om du tar på min konst får du en direkt känsla av mig. Vi kommunicerar.

Marina Lillich

Jag är formgivare med brons, silver och keramik i fokus. Kontraster i material är en utmaning jag arbetar mycket med; hårt och mjukt, blankt och matt, poröst och solitt.

 

Maritta Söderholm

I mitt skapande med 3D använder jag olika material, olika tekniker. Såväl traditionella som experimentella. Inspireras av gruppsamvaron. Härligt!

Asta Levinson Persson

Jag har ett brinnande intresse för allt som skapas med textilier. Genom mitt broderande utvecklas mitt seende på motiv, färg och stygn. Jag önskar förmedla lite av den textila kulturskatt som vi är berikade med i vår värld.

John Vequist

Med olika material och tekniker skapar jag fantasifulla alster, bräddfyllda med drömmar och inspiration samt kryddade med en smula humor. Carpe imaginato!

 

 
Copyright 3D-gruppen