3d-GRUPPEN

vILKA ÄR VI?

Vi är en grupp konstnärer som arbetar med tredimensionella uttryck. Materialet varierar, allt ifrån textil, lera, metall, återbruk och mixed media. Vi har funnits som grupp sedan 2013. Våra utställningar har både haft olika teman men även mer fritt valda tekniker.

Vi arbetar enskilt men gör ocksågemensamma workshops med olika teman eller testar olika material. Att tillhöra en grupp är utvecklande och stimulerande för den konstnärliga processen.


 

Kontakta oss

Copyright 3D-gruppen